Πάνω από 17 Χώρες

Σύνδεση με όλη την Ευρώπη! Διαβλέποντας τις ανάγκες σας για μεταφορές φορτίων στο εξωτερικό, δημιουργήσαμε δίκτυο ισχυρών και αξιόπιστων ανταποκριτών το οποίο μας καθιστά πολύτιμο συνεργάτη σας στις οδικές μεταφορές.

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες στις χερσαίες οδικές μεταφορές, εθνικές και διεθνείς (Ελλάδα και Ευρώπη) με εξειδίκευση στην ψυγειομεταφορά, δηλαδή μεταφορά και διανομή ευπαθών προϊόντων, φρέσκων και κατεψυγμένων.

Τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να ανταπεξέλθουμε στην αυξανόμενη ζήτηση για groupage φορτία καθιερώσαμε σε εβδομαδιαία βάση, τις παρακάτω γραμμές:

1. ΕΛΛΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΔΑΝΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ.

2. ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΒΕΛΓΙΟ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

3. ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ.

4. ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ – ΤΣΕΧΙΑ. (Κατόπιν ζήτησης)

Παρέχεται η δυνατότητα περισυλλογής παλετών σχεδόν από όλη την Ελλάδα, προσωρινή αποθήκευση και συγκέντρωσή τους σε δικό μας ψυχόμενο χώρο (ξηρό, συντήρηση, κατάψυξη) και αποστολή τους στους παραπάνω προορισμούς με ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία. Οι παραπάνω τρεις κεντρικές διαδρομές υποστηρίζονται και αντίστροφα, από τους τελικούς σταθμούς προς Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Μέσω των ανταποκριτών που διαθέτουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε τη δυνατότητα παραλαβής εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο μας ορίσετε.

Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα εκτελούμε και μεταφορές για πλήρη φορτία (FTL) στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και κυρίως προς τη Σκανδιναβία και Αγγλία.