Εξοπλισμός

 • Φορτηγά νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 EEV
 • Ψυκτικοί θάλαμοι διπλού δαπέδου φόρτωσης ως 66 παλέτες
 • Διαχωριστικά τοιχώματα εντός του θαλάμου για διαφορετικές θερμοκρασίες
 • Ψυκτικά μηχανήματα υψηλής απόδοσης με οικολογικό φρέον
 • Αποθήκη με ελεγχόμενη θερμοκρασία και 24η παρακολούθηση με cctv και security
 • Ψηφιακά Καταγραφικά Θερμοκρασίας νέα γενιάς
 • Δορυφορική παρακολούθηση οχήματος και φορτίου μέσου GPS
 • Πιστοποιητικά ATP-FRC
 • Πιστοποιητικά για την ασφάλεια των φορτώσεων
 • Πιστοποιητικά για την ασφαλή μεταφορά φαρμάκων
 • Πιστοποιητικά ECMT για τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό ασφάλειας.
 • Πιστοποιητικά για την βαθμονόμηση του καταγραφικού θερμοκρασίας και του ψυκτικού μηχανήματος

pharmaserv_logo