Πιστοποιητικά

Γιατί η ποιότητα και η ασφάλεια στις υπηρεσίες δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες.. χρειάζονται αποδείξεις! Εξασφαλίσαμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά από έγκριτους φορείς και σας τα παρουσιάζουμε..

Πιστοποιητικό 1 για την ασφαλή μεταφορά φαρμάκων από τον εγκεκριμένο Γερμανικό φορέα πιστοποίησης Pharmaserv.

Πιστοποιητικό 2 ATP για τις μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για αυτές, από το ΕΜΠ.

Πιστοποιητικό 3 ATP για τις μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για αυτές, από τον Γερμανικό φορέα Germanischer Lloyd ATP.

Πιστοποιητικό 4 για την ασφάλεια των φορτώσεων από τον Γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV NORD.

Πιστοποιητικό 5 ECMT για τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό

Πιστοποιητικό 6 για την βαθμονόμηση του καταγραφικού θερμοκρασίας και του ψυκτικού μηχανήματος από τον Γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV SUD.

Επιλέξτε τα εικονίδια στο κάτω μέρος της σελίδας για να δείτε μερικά από τα πιστοποιητικά των

υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.