Στοιχεία Εταιρείας

Χ&Μ ΓΚΟΥΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


 

Διεύθυνση :   Αγροτεμάχιο 853 Α

                                                                        18 χλμ Θεσ/νικης-Αθηνας (Κόμβος Χαλάστρας)

                                        57300 Χαλάστρα Θεσ/νικης

                                                          Τηλ.: 2310 793383 | Φαξ: 2310 761198

Κύρια δραστηριότητα : Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων

με οχήματα ψυγεία – εκμετάλλευση πρατηρίου υγρών καύσιμου


Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η : 127872206000


Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης : 127872206000


Αριθμός Μητρώου Καταχώρησης : 123492


Επιμελητήριο : Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης


Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : 800531808


ΔΟΥ : ΙΩΝΙΑΣ


Κεφάλαιο : 1000,00€


Ημερομηνία λήξης 1ης διαχειριστικής περιόδου : 31-12-2014


Στοιχειά Εκπρόσωπων : Γκουντάς Χαρίσιος | ΑΦΜ : 061638212 | Διαχειριστής

         : Γκουντάς Μιχαήλ   | ΑΦΜ : 065976333 | Διαχειριστής